Listeleri Karşılaştır

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI İLE AB FIRSATI

AB’ye üye olma yolunda hızlı adımlar atan ve uyum kriterlerini birer birer tamamlayan Türkiye, AB’ye girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. AB üyeleri tarından ve Türk yetkililer tarafında yapılan açıklamalarla pozitif ivme kazanan süreç Türkiye vatandaşlığı için de ayrı bir cazibe unsuru haline geliyor.

Türkiye vatandaşlığı ile ilgili kanunda yapılan düzenlemede 250.000 Dolar gayrimenkul alımı düzenlemesi yapılarak yabancı yatımcı için büyük kolaylık sağlandı.

Vatandaşlık kanun maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Dolan”, “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (c) bendinde yer alan “100”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla, “50”, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (d) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Dolan”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendi “En az 500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatınm fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu durumu daha da cazip hale getiren AB’ye giriş süreci yatırımcı için hem uygun gayrimenkul yatırımı hem de Avrupa Birliği fırsatı kapılarını açtı. Türk yetkili makamlarca yapılan günce toplantıda Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararlar Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini noktalamaya yaklaştığını ortaya koyuyor.

  • Türkiye’nin Avrupa Konseyi denetiminden çıkaracak uygun düzenlemelerin sağlanması
  • “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Düzenlemeleri” konulu 24. faslı açmak.
  • Yargı Reformu güncellemesini sağlamak

Türk siyasi organların yönünü tümüyle AB’ye çevirdiği son dönemde AB ile Türkiye arasında sıcak rüzgarlar esmektedir. Bu ikim sürecin daha da kısalacağını göstermektedir. Açılan fasıl sayıları da sürecin sona yaklaştığını ortaya koyarken Türk vatandaşlığının Avrupa Birliği fırsatına dönüşmesi yatırımcıların dikkatini Türkiye gayrimenkul piyasasına çekiyor.

CAZİP YATIRIM FIRSATI

AB’ye giriş sürecinde devletin tüm organlarını aktif hale getiren ve AB Bakanlığı kuran siyasi irade, kanuni düzenlemelerle de bu sürece ivme kazandırıyor. Süreç içerisinde yabancıların Türkiye vatandaşlığını kolaylaştıran düzenlemeler de yaban Ankara, Türk vatandaşlığı için cezbedici unsurlar oluşturdu. 1.000.000 Dolar olan gayrimenkul yatırımı şartı 250.000 Dolar olarak değiştirilerek büyük bir adım atılan hukuki alt yapıda, yabancı yatırımcının gelmesini sağlayacak birçok başlıkta düzenlemeye gidildi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNİN YANSIMALARI

Son dönemin en büyük gündem maddelerinden olan İngiltere Brexit süreci, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin yansıdığı en önemli alanlardan biridir. Slogan olarak afişe olan tanıtımlarda, “Türkiye (nüfusu 76 milyon) AB’ye katılıyor. Ayrılığa Oy Ver, denetimi yeniden eline al” ifadesi kullanılarak Brexit sürecinde Türkiye’nin süreçteki konumu ortaya konulmuştur.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci hakkında yaptığı değerlendirmede, 60 yıllık süreçte amaca aynı doğrultuda devam edileceğini ve hedefin tam üyelik olduğunun altını çizdi.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishGermanTurkish
WhatsApp chat